تطبیق 400 پروژه عام المنفعه از سوی همبستگی ملی در سرپل

by Kamaluddin Koshan | October 24, 2013 9:06 AM

sar e pol[1]برنامه همبستگی ملی اعلام می نماید که حدود 400 پروژه عام المنفعه در ولایت سرپل در حال تطبیق است که کار نزدیکه به 208 پروژه آن بالغ بر 6 میلیون دالر امریکایی هزینه بر میدارد آغاز گردیده است.

انجینیر احمد جاوید”جاوید” رییس اداره احیا و انکشاف دهات سرپل به رسانه چنین میگوید: از این پروژه های که حدود بیش از یکصد هزار خانواده در آینده مستفید میگردد. بیش از 60 در صد این پروژه های ساختمانی میباشد که شامل مکاتب و مبتاقی مشمول نو سازی سرک های روستایی، حفر چا های آب آشامیدنی، بند ها، نهر ها و دیوار استنادی میباشد. که در مرکز و ولسوالی های این ولایت تطبیق میگردد.

به گفته منبع 30 پروژه از مجموع پروژه ها در این ولایت اکنون تکمیل و آماده بهره برداری میباشد که 5 پروژه آن ساختمان مکاتب در ولسوالی های بلخاب، گوسفندی، سانچارک است که آماده افتتاح است و دیگر پروژه های تا پایان سال نیز تکمیل خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone
Endnotes:
  1. [Image]: http://wadsamstaging.barbaricum.com/dari/wp-content/uploads/sar-e-pol.jpg

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82-400-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af/