English | دری

Breaking News

تصویب موقف اتاق تجارت بین المللی منحیث ناظر در سازمان ملل

تصویب موقف اتاق تجارت بین المللی منحیث ناظر در سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل در یک تصمیم تاریخی، با اکثریت آراء تصمیم اتخاذ نمود که اتاق تجارت بین المللی (بزرگترین نماینده و مدافع سکتور خصوصی جهان با بیش از 5.6 میلیون عضو از 100 کشور) منحیث ناظر در سازمان ملل فعالیت نماید.

این تصمیم امروز توسط نمایندگان 193 کشورعضو سازمان ملل در هفتاد و یکمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت که برای اولین بار در طول تاریخ 71 ساله سازمان ملل اتخاذ شده است.

سونیل باهارتی میتال، رئیس عمومی اتاق تجارت بین المللی گفت: “تصمیم امروز در حقیقت برسمیت شناختن مشارکت سکتور خصوصی در نیل به جهان مرفه تر و صلح آمیزتر می باشد. برای غلبه بر چالشهای موجود در جوامع ما – از تغییر اقلیم گرفته تا بحران عظیم مهاجرت – تنها یک راه وجود دارد، اینکه حکومت ها و نهادهای مدنی دست به دست هم با سکتور خصوصی مشترکاً کار کنند. تصویب موقف جدید اتاق تجارت بین المللی منحیث ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل، در حقیقت یک پیام قوی و واضح در راستای برسمیت شناختن سکتور خصوصی منحیث یک شریک قوی سازمان ملل می باشد. ما آماده و متعهد هستیم تا سکتور خصوصی در تطبیق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل الی 2030 ،نقش گسترده ای بازی کند.”

جان دانیلویچ، سکرتر جنرال اتاق تجارت بین المللی گفت: “این یک افتخار بزرگ برای اتاق تجارت بین المللی است که منبعد نقش ناظر در سازمان ملل خواهد داشت. اتاق تجارت بین المللی از سالهای متمادی با سازمان ملل همکاری مستقیم داشته است. تصمیم امروز انعکاس دهنده تالش های مستمر ما در راستای استحکام روابط سازمان ملل و سکتور خصوصی جهان می باشد. با توجه به پیچیدگی چالشهای امروزی جهان، سکتور خصوصی یک نماینده و مدافع رسمی در تصمیم گیری های سازمان ملل خواهد داشت. این تصمیم در حقیقت تهداب همکاری سازمان ملل و اتاق تجارت بین المللی در راستای استفاده از منابع گسترده و تخصص سکتور خصوصی جهان در برنامه توسعه پایدار سازمان ملل می باشد.

اتاق تجارت بین المللی پس از این می تواند به طور مستقیم از نظریات سکتور خصوصی در سطوح مختلف تصمیم گیری سازمان ملل، مدافعه و رایزنی نماید. این تصمیم، زمینه همکاری بیشتر و مستقیم اتاق تجارت بین المللی در سازمان ملل و انعکاس نقش برجسته و حیاتی سکتور خصوصی در تطبیق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل الی 2030 ،را هموار ساخته است.

این سازمان به طور گسترده با سازمان های وابسته و کمیته های تخصصی سازمان ملل در سراسر جهان به ارتباط مسائل مختلف، از استندرهای تجارتی گرفته تا مسائل تغییر اقلیم، طی سالهای متمادی، همکاری کرده است. اتاق تجارت بین المللی منحیث نماینده رسمی سکتور خصوصی در سراسر جهان، در پروسه تسوید اهداف توسعه پایدار سازمان ملل الی 2030 و در نهایت تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل، نقش عمده ای بازی نموده است.

قابل ذکر است که به تعقیب تصویب امروز مجمع عمومی سازمان ملل، اتاق تجارت بین المللی رسماً همکاری خویش به اساس موقف جدید از اول جنوری 2017 در مجمع عمومی آغاز خواهد کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*