English | دری

Breaking News

تسلیم دهی مجموعه ای از ماشین آلات زراعتی برای انجمن های آب در غرب کشور

تسلیم دهی مجموعه ای از ماشین آلات زراعتی برای انجمن های آب در غرب کشور

وزارت انرژی و آب جهت پشتیبانی از پروژه مدیریت منابع آب حوزه دریایی غرب کشور و شش انجمن استفاده کنندگان آب به تعداد شش عراده دمپترک و شش سیت ماشین آلات و لوازم زراعتی را به این انجمن ها سپرد.

محترم انجنیر علی احمد”عثمانی” وزیر انرژی و آب کشور در روز های نخستین کار خود هدایت دادند تا روند تسلیم دهی این ماشین آلات آغاز شود تا هزاران تن از شهروندان کشور از خدمات این ابزار بهرهمند شوند.

محترم وزیر انرژی و آب در جریان سفر کاری شان به ولایت هرات به تاریخ 16.03.1394 مطابق به 06.06.2015 در نشست مسئولان ادارات عضو کمیته اجرائی PIC، روئسای حوزه عمومی دریائی هریرود- مرغاب، حوزه فرعی دریائی هریرود پائینی، مسئول پروژه مدیریت منابع آب حوزه دریائی غرب، روئسای انجمن های استفاده کنندگان آب و کارمندان مربوطه هدایت لازم داده و این وسایط را بگونه رسمی به انجمن های استفاده کنندگان آب تسلیم کردند.

در چوکات پروژه  یاد شده نزدیک به شش هزار نفر از میرابها، دهقانان و استفاده کننده گان آب زیر پوشش خدمات ماشین آلات و لوازم یاد شده قرار می گیرند.

تا اکنون ده انجمن استفاده کنندگان آب به شمول ولایت غور و هرات ثبت شده اند و قرار است از این حوزه شش انجمن دیگر نیز فعالیت های خود را آغاز کنند.

ماشین آلات یاد شده که شامل تراکتور، تهریشر، دیسک و شش عراده دمپترک است از دو سال به این سو در پارکینگ ریاست عمومی حوزه دریایی غرب کشور پارک شده بود.

آقای عثمانی از انجمن های استفاده کنندگان آب به صفت اعضای توانمند و اساسی وزارت یاد آوری نموده از مسئولین انجمن ها خواستند تا در استفاده درست و مؤثر این ماشین آلات تلاش همه جانبه کنند تا مؤثریت و اهمیت شانرا در مدیریت همگانی آب ثابت نمایند. این نشست که در فضای اعتماد و همکاری متقابل بر گزار شده بود، پس از توزیع ماشین آلات به انجمن های استفاده کنندگان آب به پایان رسید

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*