ترکیه کتاب “صوفی” با قدامت 300 ساله را به افعانستان اهدا کرد

by Abdullah Atayi | مارس 4, 2017 10:01 ق.ظ

این کتاب که حدود 300 سال پیش به زبان پشتو نوشته شده است، در کتابخانه ای در کشور ترکیه نگهداری می شد.

نام این کتاب تحفة القادریه می باشد که گفته می شود در سال های 7722 و 1723 به تحریر در آمده است.

این کتاب دو سال قبل توسط “سنان ایل‌خان” که در پی کتاب ترکی در مورد اسلام بود، را از کتاب‌خانۀ «دبلین چستربینی» پیدا کرده است.

دبلین چستربینی در این مورد گفت” این کتاب تاریخی پشتو در بخش کتاب های زبان ترکی در کتابخانه نگهداری می شد چون آنان به زبان پشتو وارد نبودند.”

سلیمان شاهین، رییس هماهنگی و همکاری‌های بین‌المللی ترکیه در افغانستان «تیکا» گفت که این سازمان به حمایت های دوامدار اش با فرهنگ و جامعه افغانستان ادامه می دهد.

در این حال، محمد اشرف غنی رییس جهور افغانستان از کشور ترکیه تشکری نموده و از زوابط دوستانه میان دو کشور قدردانی کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%aa-300-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%81/