تدویر کورس آموزشی برای سرویران سروی دیموگرافی و صحت در ادارۀ مرکزی احصائیه

by Shahwali Sadiq | May 27, 2015 11:38 AM

کورس آموزشی به منظور راه اندازی سروی دیموگرافی وصحت برای سرویران ولایت های مختلف کشور صبح امروز با حضور مسئولان ادارۀ مرکزی احصائیه و وزارت صحت عامه برگزار گردید.

   پوهنمل حسیب الله موحد معین مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه که در افتتاح این کورس صحبت می نمود خاطر نشان ساخت که سروی صحت از جملۀ سروی های ستندرد صحی در سطح جهان به حساب می آید و از سوی هم بنا بر ضرورت مبرم و داشتن یک تصویر روشن و واقعی از وضعیت صحی کشور این سروی برای نخستین بار در افغانستان راه اندازی می شود که با اجرا و عملی شدن آن دولت قادر خواهد شد پلان های دقیق تری را در جهت بهبود و رفاه مردم در بخش صحی طرح و عملی نماید. آقای موحد در عین حال از همۀ اشتراک کننده ها خواست با توجه به اهمیت نتایج این سروی کل مسایل پیرامون محتویات پرسشنامه، دستورالعمل را برای اجرای بهتر آن در جریان آموزش فرا بگیرند تا از هرگونه اشتباه احتمالی در حین اجرای وظایف که به باور وی غیر قابل جبران است، جلوگیری نمایند.

در عین حال عطاالله سیدزی رئیس عمومی قوانین صحی و بررسی وزارت صحت عامه ضمن اشاره به اهمیت این سروی آن را یکی از سروی های مهم برای وزارت صحت عنوان کرد و از همۀ اشتراک کننده ها خواست که با جدیت هرچی بیشتر مسایل و موضوعات را که در خلال این کورس تدریس می شود تعقیب و فرابگیرند. وی هم چنان علاوه نمود از آن جایکه وزارت صحت با استفاده از نتایج این سروی برنامه های صحی را در سراسرکشور طرح و عملی می سازد بناً آموزش و فراگیری درست می تواند موفقیت این سروی را تاحدودی زیادی تضمین نماید.

در این کورس که برای مدت بیست و پنج روز ادامه دارد برای سرویران 33 ولایت کشور که بخاطر اجرای این سروی استخدام گردیده اند از سوی شماری از ماسترترینران که قبلاً آموزش های لازم در این بخش دیده اند تریننگ داده میشود و در رابطه به طرز خانه پری درست فورمه ها و سایر جزئیات در آن به گونه عملی و نظری معلومات لازم ارائه میگردد.

گفتنی است این سروی مشترکاً از سوی ادارۀ مرکزی احصائیه و وزارت محترم صحت عامه به همکاری مالی ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا به پیش برده میشود و قرار است در سال جاری در 33 ولایت افغانستان اجراء شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c/