English | دری

تدویر کورس آموزشی برای سرویران سروی اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکی در ولایت پروان

تدویر کورس آموزشی برای سرویران سروی اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکی در ولایت پروان

IMG_0364کورس آموزشی برای سرویران سروی اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکی در ولایت پروان جهت آشنایی با چگونگی پیشبرد پروسه  و نیز توضیح انواع فورمه های مورد کاربرد در سروی ازجانب ادارۀ مرکزی احصائیه به روز چهارشنبه 15 اسد سالروان در ولایت پروان آغاز گردید.

این برنامه آموزشی که برای مدت 15 روز در نظر گرفته شده است امور تدریس آن از جانب ماستر ترینران باتجربۀ ادارۀ مرکزی احصائیه در صنوف جداگانۀ که در چهار محل متفاوت نظر به ظرفیت آن تنظیم شده، صورت می گیرد و هدف اساسی آنرا آشنائی بیشتر سرویران با فورمه ها و اجرای وظایف در ساحه میباشد تا سرویران بتوانند ارقام را به طور دقیق از طریق انجام مصاحبه ها با روسای خانوار و خانه پری فورمه های مربوطه از ساحه جمع آوری نمایند.

در کورس فوق الذکر به تعداد 1100 تن سرویر از نواحی شهر و ولسوالی های مربوط ولایت پروان بعد از سپری نمودن امتحان    و داشتن شرایط  وضع شده استخدام  شده اند و قرار است پس از ختم برنامۀ آموزشی مذکور بعد از سپری نمودن امتحان مجددعملاً در ساحات شمار که برایشان تثبیت میگردد جهت پیشبرد این سروی رسما کارشان را آغاز نمایند.

سروی اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکی ولایت پروان به تعقیب سلسلۀ اجرای سروی مذکور در ولایات بامیان، غور، دایکندی و ولایت کابل صورت میگیرد که با تطبیق آن معلومات همه جانبه در مورد وضعیت اقتصادی و اجتماعی باشندگان ولایت پروان بخاطر طرح پلانهای انکشافی بمنظور رفع نیازمندیهای آنها بدست خواهد آمد.

این سروی به کمک تخنیکی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و حمایت مالی کشور جاپان از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه صورت میگیرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*