English | دری

Breaking News

تدویر ورکشاپ مدیریت و تفتیش قرارداد ها در وزارت معادن

تدویر ورکشاپ مدیریت و تفتیش قرارداد ها در وزارت معادن

ازجانب وزارت معادن وپطرولیم به همکاری اداره کمک های بریتانیا برنامه آموزشی پانزده روزه  تحت عنوان  مودل سازی مالی منرالها و پطرولیم درتالارسروی جیالوجی  تدویر شد.

هدف از راه اندازی این برنامه معرفی پروسه ارتقای ظرفیت در بخش مدیریت قراردادها و امورات تفتیش که در وزارت معادن و پطرولیم آغاز گردیده بود میباشد، این برنامه در دوسال آیند در قالب 11 دوره آموزشی به پیش خواهد برده شد.

دراین برنامه به تعداد(32) نفر اشتراک داشتند وبرنامه عملی سیستم مدیریت قرارداد ها، دربرنامه سی- بی- آر، را آمورش دیدند.

 که بتاریخ 29 جدی بعد از سپری نمودن دوره اموزشی تصدیقنامه های شان توسط روئسای هماهنگی ولایات، منابع بشری وآقای تام میلز آمر پروژه همکاری ها ی تخنیکی توزیع  گردید.

محترم آقای زمانی ضمن اینکه  بالای اهمیت تطبیق عملی سیستم مدیریت قراردادها تاکید نموده در مورد برنامه ارزیابی مفتشین شایسته و اعضای کمیته ارزیابی معلومات ارائه نموده گفت:

برنامه ارتقای ظرفیت به افراد مجرب و شایسته نیاز دارد  و کارمندان وزارت معادن پطرولیم جهت درخواست شمولیت و واجد شرایط بودن برای این برنامه باید آموزش های ارتقای ظرفیت را دریافت نمایند.

 وی درقسمتی اضافه نمود: به تعقیب تطبیق عملی سیستم مدیریت قراردادها پروسه شایستگی تفتیش آغاز میگردد که عبارت از یک کمیتۀ است که توانائی و شایستگی مفتشین را در ارتباط با استفاده روزانه سیستم فوق و امورات تفتیش مورد ارزیابی قرار میدهد. هدف این است تا در تمام دفاتر وزارت معادن و پطرولیم در مرکز و ولایات مفتشین شایسته جهت استفاده و مدیریت هرچه بهتر سیستم مدیریت و نظارت قراردادها داشته باشیم.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*