English | دری

Breaking News

تدویر ورکشاپ رهنمودی در مورد شفافیت در مدیریت قرارداد ها در وزارت معادن

تدویر ورکشاپ رهنمودی در مورد شفافیت در مدیریت قرارداد ها در وزارت معادن

نمایندگان برنامه ابتکارو شفافیت در صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) پرزنتیشی در مورد برنامه، ابتکارو شفافیت در صنایع استخراجی را برای اشتراک کنندگان برنامه آموزشی سیستم مدیریت قراردادها و تفتیش که در ریاست عمومی سروی جیولوجی دایر گردیده بود، ارائه نمودند. این پرزنتیشن به حیث بخشی از برنامه آموزشی در مورد سیستم مدیریت قراردادها و تفتیش که از طرف اداره انکشاف بین المللی بریتانیا (UKAID) تمویل و از طریق برنامه حمایت از سکتور استخراجی (ESSP) بطور منظم تدویر میگردد، ارائه گردید.

در جریان این پرزنتیشن اهمیت و فواید برنامه ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی افغانستان  در عرصه بهبود شفافیت و جلب سرمایه گذاری در سکتور منابع طبیعی افغانستان مورد بحث قرار گرفت. در پایان این پرزنتیشن بحث و گفتگو ها در مورد موضوع صورت گرفت.

آقای پیتر مورگان (Peter Morgan) آمر دفتر بین المللی آدم اسمیت (ASI) در وزارت معادن و پترولیم که مسئولیت تدویر برنامه های آموزشی سیستم مدیریت قراردادها و تفتیش برنامه حمایت از سکتور استخراجی (ESSP) را به عهده دارد، اظهار نمود که این پرزنتیشن در بلند بردن سطح آگاهی کارمندان ریاست های تفتیش، کادستر معادن و نظارت بر تطبیق قراردادها که مسئولیت نظارت مستقیم از تطبیق قراردادها و عملیات معدنکاری را به عهده دارند، در مورد برنامه ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) مؤثر واقع می گردد.

آفای پیتر مورگان نیز علاوه نمود که در نظر است تا در آینده نیز چنین پرزنتیشن ها توسط نمایندگان برنامه ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) برای کارمندان این وزارت که از ولایات و مرکز در برنامه های آموزشی سیستم مدیریت قراردادها و تفتیش ما در سال آینده اشتراک می نمایند، ارائه گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*