English | دری

Breaking News

تدویر ورکشاپ استراتیژی مصئونیت غذایی

تدویر ورکشاپ استراتیژی مصئونیت غذایی

ورکشاپ استراتیژی، رهنمود پلانگذاری و تطبیق پروژه های مصئونیت غذایی در مقر وزارت زارعت دایر گردید.

هدف ورکشاپ آشنا ساختن کارمندان وزارت و ریاست های زراعت و مؤسسات همکار با محتویات، کاربرد و استفاده استراتیژی، مصئونیت غذایی و تغذیه میباشد.

در افتتاحیه این ورکشاپ محترم سلیم خان کندزی سرپرست وزارت زراعت، محترم میر امان الدین “حیدری” معین زراعت و مالداری، رؤسا، مشاورین و متخصصین وزارت های زراعت، انکشاف دهات، صحت عامه و نمایندگان مؤسسات همکار در زراعت ( UNICEFو USAID) اشتراک ورزیده بود.

استراتیژی مصئونیت غذایی و تغذیه  با شرکت فعال کارمندان اجرایی دیپارتمنت های  مختلف وزارت زراعت تدوین گردیده و هردو سند ( استراتیژی مصؤنیت غذائی و تطبیق آن) به کمک FAO و حمایت مالی حکومت آلمان آماده شده اند.

عدم مصئونیت غذایی و تغذیه  در افغانستان شدید و گسترده است. در حدود 30% نفوس  به عدم مصئونیت غذایی و 40.9% اطفال زیر سن 5 سال به سو تغذیه  دچار اند.

 کمبود عناصر کوچک غذایی “گرسنگی نامرئی” ، در حدود 90% نفوس کشور را متأثر ساخته است. این درحالیست که اثرات سوتغذی در آوان طفولیت قابل بر گشت نیست و توانایی ذهنی و فزیکی  اشخاص را در طول زندگی متأثر میسازد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*