تدوير جلسه آمادگي پروژه ترانس- هندوكش در شهر دوبی

by Shahwali Sadiq | June 10, 2015 12:14 PM

محمود بليغ وزير فوايد در راس يك هيات بلند پايه تخنيكي، در جلسه آمادگي پروژه ترانس- هندوكش در شهر دوبي كشور امارات متحده عربي كه به طور مشترك از سوي وزارت فوايد عامه و بانك جهاني داير شده است، اشتراك نمود.
پروژه ترانس – هندوكش شامل اعمار سرك بغلان (دوشي)- باميان به طول 152 كيلومتر و بازسازي اساسي شاهراه سالنگ به طول 86 كيلومتر مي باشد كه بانك جهاني تعهد تمويل اين دو پروژه اساسي را نموده است.
محمود بليغ در صحبت هاي افتتاحيه خود، ترميم اساسي شاهراه سالنگ را كه وصل كننده شمال و جنوب كشور و يك شاهراه استراتژيك اقتصادي منطقه اي مي باشد، يكي از اولويت هاي كاري وزارت فوايد عامه دانسته و ترميم آن را عاملي در جهت رونق هرچه بيشتر اقتصادي كشور از طريق ترانزيت كالا بين آسياي جنوبي و آسياي ميانه خواند. همچنين اعمار سرك دوشي- باميان را باعث رشد و شكوفايي اقتصادي و اجتماعي مناطقي كه در مسير اين سرك هستند خوانده و اين شاهراه را بديل مناسبي براي شاهراه سالنگ در حالات اضطراري و مسيري براي اتصال شمال و جنوب كشور دانست.
اين جلسه به مدت سه روز دوام يافته و دو طرف ضمن مرور فعاليت هاي انجام شده قبلي، روي پلانهاي عملياتي آينده در مورد شروع به كار اين دو مسير استراتژيك بحث و تبادل نظر خواهند كرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%87%d9%86%d8%af%d9%88%d9%83%d8%b4-%d8%af/