تخریب ۹ کارخانه تولید موادمخدر در ولایت نیمروز

by Wadsam | May 20, 2018 11:11 AM

مسوولان امنیتى در ولایت نیمروز می گویند که نُه کارخانۀ تولید موادمخدر در ولسوالى دلارام این ولایت از بین برده شده است.

جگړن محمد رضا رضایی مسئول مطبوعات لواى چهارم قول اردو ٢١۵ میوند مستقر در ولسوالی دلارام نیمروز گفت که با از بین بردن این کارخانه ها، خسارات هنگفت مالى به مخالفان مسلح دولت وارد گردیده است.

مسوولان امنیتی در مورد این عملیات جزئیات بیشتر ارایه نکرده اما گفته اند که این کارخانه ها طی عملیاتی توسط نیروهای امریکایی نابود شده اند و به افراد ملکی آسیب نرسیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%db%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c/