تخریب یک کارخانه مواد مخدر در ولایت قندهار

by Abdullah Atayi | February 6, 2017 5:29 AM

وزارت دفاع ملی می گوید که در مربوطات قریه مالمند چینه ولسوالی غورک ولایت قندهار، یک باب کارخانه پروسس مواد مخدر را تخریب گردیده و یک قاچاقبر به نام حاجی ابراهیم نیز دستگیر شده است.

در خبرنامه ی وزارت دفاع آمده است که از این کارخانه ۱۵۰ کیلو گرام تریاک، ۲ بوجی چرس، ۲ عراده موترسایکل کشف شده است.

قابل یاد آوریست که وزارت دفاع هفته گذشته نیز ۶ باب کارخانه پروسس مواد مخدر را در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند نیز تخریب کرده بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%86%d8%af/