تخریب یک کارخانه بزرگ تولید هیروئین در ولایت هلمند

by Abdullah Atayi | March 28, 2017 10:34 AM

وزرات امور داخله با نشرخبرنامه ای گفته است که نیروهای قطعه خاص پولیس مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت در یک عملیات ویژه یک کارخانه تولید هیروئین را در ولایت هلمند نابود کرده اند.

در خبرنامه آمده است:”نیروهای قطعه خاص پولیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امورداخله شب گذشته با اجرای یک عملیات ویژه و هدفمند، یک فابریکه بزرگ تولید و پروسس هیروئین را در مربوطات ولسوالی نوزاد ولایت هلمند کشف و تخریب کرده اند”.

گفته می شود، از این شرکت تولید هیروئین؛ ۱۵۳۵۰ کیلوگرام مورفین، ۶۰ کیلوگرام تریاک، ۳۲۵ کیلوگرام امونیم کلوراید و مقداری مواد کیمیاوی که در ساخت و ساز هیرویین استفاده می شد، بدست آمده و در محل حریق گردیده است.

وزارت امور داخله تاکید کرده است که نیروهای امنیتی کشور به ویژه پولیس ملی افغانستان در امر مبارزه با کشت، قاچاق و پروسس مواد مخدر که یکی از منابع مهم تمویل تروریزم در کشور است، به گونه جدی مبارزه می کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1/