تحریم محصولات پاکستان و افزایش شدید در فروش محصولات داخلی

by Abdullah Atayi | August 16, 2015 5:44 AM

پس از قتل عام اخیر در کابل، ریاست امنیت ملی (NDS) گفته است: گروه  خاص از ارتش پاکستان در این حملات دست داشته وتوسط شبکه حقانی انجام شده است.

بر اساسا گذارش ها، در واکنش به حوادث اخیر،  باشندگان کابل در قدم اول کمپین را در رسانه های اجتماعی برای تحریم محصولات پاکستان آغاز کردند که در ادامه آن برخی از محصولات پاکستانی تحریم شده و ما شاهد افزایش شدید در فروش محصولات داخلی بوده ایم.

حملات انتحاری هفته گذشته در آکادمی پلیس، در نزدیکی محل هوایی کابل، قصبه و انفجار قدرتمند در شاه شهید دست کم 50 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی بودند، کشته وبیش از 500 تن دیگر را زخمی ساختند.

احمدالله علی در فیس بوک اش نوشته: “مصرف محصولات پاکستان، مانند تأمین منابع مالی تروریسم است که منجر به قتل عام افغان های  بی گناه می شوند.”

لیلما، معلم در یک مدرسه گفت: “اگر من نمی توانم در برابر پاکستان مبارزه فیزیکی نمایم، حداقل می توانم از خرید محصولات پاکستان خودداری کنم.”

او از مردم  نیز خواست از خرید محصولات پاکستان جلوگیری کنند. “اگر ما محصولات پاکستان را خریداری نکنیم، تجاران نیز وارد نخواهند کرد .”

بهرام سروری پاکستان را دشمن افغانستان خوانده وافزود: “استفاده از محصولات پاکستان باید دست کم 13 سال پیش ممنوع اعلام می شد و هنوز هم دیر نشده، مردم باید از خرید محصولات پاکستان جلوگیری کنند. “

علی رضا، فروشنده نوشیدنی های سرد درمندوی، گفت: “در روزهای اخیر فروش نوشیدنی داخلی رونق گرفته ،همچنان خرید برخی از محصولات پاکستان نیز متوقف گردیده است و من هم نمی خواهم محصولات پاکستان را به فروش برسانم. “

به گفته عبدالوکیل، عمده فروش، در روز های اخیر خریداری از محصولات داخلی افزایش یافته و مردم قبل از خرید می پرسند که این محصولات در کجا ساخته شده است”.

در روز جمعه برخی از شرکت های پزشکی نیز تصمیم به ممنوعیت واردات دارو از پاکستان را گرفتند.

خان جان الکوزی، اتاق افغانستان بازرگانی و صنایع (ACCI)، گفت:” به عنوان یک افغان از تحریم محصولات پاکستان حمایت می کنم، اما فکر نمی کنم که تحریم به نفع همه باشد”.

او گفت: اولتر از همه دولت نیاز به پیدا کردن جایگزین برای این محصولات دارد چون بیش از 75 درصد از کالاها خوراکی در افغانستان تنها از پاکستان وارد می شوند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1/