English | دری

تجهیز دفتر مقام ولایت و ادارۀ ملی مدیریت حوادث بدخشان

تجهیز دفتر مقام ولایت و ادارۀ ملی مدیریت حوادث بدخشان

20131110_EMERG_Equipment_Handoverشماری از موبل و فرینچر، تجهیزات تکنولوژی معلومات، وسایل الکترونیکی و قرطاسیه باب منظور تقویت ادارۀ دولتی در چارچوب برنامۀ مدیریت ریسک فاجعه در ولایت بدخشان در دفتر مقام ولایت بدخشان و ادراۀ ملی مدیریت حوادث آنولایت توسط بخش خدمات عاجل ادارۀ جی آی زید (GIZ-EMERG) نصب و به مقامات مذکور تسلیم داده  شد .

والی بدخشان ، رئیس ادارۀ ملی مدیریت حوادث در بدخشان ، رهبر تیم آن بخش و کمیشنر وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) در مراسم تسلیمدهی شرکت کردند.

والی بدخشان، دوکتور شاه ولی الله ادیب در حالی که از دولت جمهوری فدرال آلمان ، BMZ و GIZ تشکر نمود, اظهار داشت که در  فهرست فاجعه بدخشان حوادث مکرر طبیعی از جمله زلزله ها , لغزشهای زمین، برفکوچها، سیلها، موجهای سرد، زمستان های سخت، خشکسالیها، آتش سوزیها، تروریزم و شیوع امراض ساری حاکم اند .هر سال این حوادث باعث تلفات انسانها، مختل ساختن معیشت مردم، از بین بردن زیربناهای حیاتی ، منحرف ساختن استفاده برنامه ریزی شده از منابع و در مجموع تأخیر فرایند انکشاف و توسعه می شود.

او همچنین بخاطر تجهیز دفتر ولایت و ادارۀ ملی مدیریت حوادث اظهار سپاس نموده گفت که این تجهیزات بذل خدمات به منظور کمک به مردم آسیب پذیر در بدخشان را بهبود خواهد بخشید.

محترم ابوذر ، مشاور حفظ محیط زیست و مدیریت ریسک فاجعه در مقام ولایت بدخشان ضمن قدردانی از تلاش های (GIZ) در تقویت ادارۀ دولت در راستای مدیریت خطر فاجعه در ولایت بدخشان اظهارداشت , همان گونه که بارها اعلام شده است که  ولایت بدخشان یکی از آسیب پذیر ترین ولایت در برابر شمار زیاد حوادث طبیعی بوده و نیاز به یک برنامه مداوم و موثر مدیریت ریسک فاجعه برای تقویت مکانیزم مقابله ای ما دارد، برای رسیدن به آن آنچه که بسیار مهم است ادامه این برنامه در سالهای آینده در این زمینه است.

ادارۀ GIZ به نمایندگی از وزارت همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) از سال 2007 بدینسو پروژه خدمات عاجل (EMERG) را پیاده می نماید. مصارف مجموعی تجهیزات خریداری شده به 28114133 افغانی بالغ میگردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*