English | دری

Breaking News

تا به حال حدود 25 فیصد پول های اختلاس شده کابل بانک حصول شده است

تا به حال حدود 25 فیصد پول های اختلاس شده کابل بانک حصول شده است

محمد احسان اعیان سرپرست بخش اداری مدیریت تصفیه کابل بانک می گوید که تا کنون توانسته اند فقط 238 میلیون دالر از مجموع پول های اختلاس شده که بالغ به 987 میلیون می گردید، را دوباره حصول نمایند.

به گفته ای آقای اعیان این مبلغ برعلاوه جایداد های است که به دولت منتقل گردیده است و ارزش جایداد های منتقل شده مقروضین کابل بانک به دولت بالغ به 48 میلیو دالر می گردد.

آقای اعیان می افزاید: بخاطر تسریع بخشیدن جمع آوری پول های کابل بانک از مقروضین برای آنها تا روز دوشنبه هفته جاری وقت داده شده تا 20 فیصد از قروض خویش را پرداخت نمایند.

مقروضین کابل بانک این فیصله را غیر منصفانه عنوانه نموده اند، اما مسوولین اطمینان می دهند که قانون را بالای تمام مقروضین بطور یکسان تطبیق می نمایند.

فساد مالی کابل بانک یکی از قضیه های مالی بزرگ فساد می باشد و رئیس جمهور غنی در آغازین روز های ریاست جمهوری خویش برای بررسی قضیه کابل بانک هیئتی را موظف نمود.

این درحالیست که برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه اقدامات رئیس جمهور برای تصفیه و رسیدگی به فساد مالی در کابل بانک را نمایشی می خوانند و به شفافیت و موثریت این بررسی ها ابراز بی باوری می نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*