English | دری

Breaking News

تایید بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ از سوی کابینه

تایید بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ از سوی کابینه

بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ه.ش با سقف مجموعی مبلغ ۴۶۶,۱۴۳ میلیارد افغانی، از این جمله بودجه عادی مبلغ (۲۸۷,۳۸۶) میلیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ (۱۷۸,۷۵۷) میلیارد افغانی، از سوی کابینه حکومت مورد تایید قرار گرفت.

جلسۀ کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا پیشنهادات و نظریات خویش را الی تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ به وزارت مالیه ارسال بدارند، و وزارت مالیه بعد از درج نظریات، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را نهائی نموده و طی مراحل نماید.

در این جلسه، وزیر مالیه و اعضای کمیته بودجه در رابطه به طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ که به حیث یک بودجۀ موثر، شفاف و مبتنی بر نتایج برای منافع ملی ترتیب یافته، به جلسه توضیحات دادند.

بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ بر تأمین اهداف رشد اقتصادی پایدار، ازدیاد عوایدملی، ایجاد شغل دوام‌دار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دوام‌دار، کاهش فقر، تقویه سکتورهای رشدافزا (زیربنا، انرژی، ترانسپورت، اتصال منطقوی، معادن، زراعت، معارف و صحت) رفاه اجتماعی پایدار و متوازن استوار می‌باشد.

به نقل از جمهور، از مجموع بودجۀ انکشافی مبلغ (۵۸,۳) میلیارد افغانی آن را بودجۀ اختیاری و (۱۲۰,۴) ملیارد افغانی آنرا بودجۀ غیراختیاری تشکیل می‌دهد.

قابل ذکر است که از جمله بودجه تایید شده، مبلغ ۱۵۰ میلیارد افغانی آن طی سال متذکره از منابع داخلی و مبلغ (۲۹۴,۰۸۴) میلیارد افغانی آن از منابع خارجی تمویل گردد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*