تاکید نماینده امریکا بر حل مشکلات بانکی در افغانستان

by Wadsam | June 28, 2022 12:54 PM

توماس ویست، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان در دیدار با تاجران افغان در امارات متحده عربی گفته است که در زمینه از بین بردن مشکلات بانکی در افغانستان تلاش میکند.

عبید الله صدرخیل، رئیس شورای تاجران افغان در امارات متحده عرب میگوید که در حال حاضر تاجران افغان به دلیل وجود چالش های بانکی با مشکلات زیاد مواجه هستند.

به گفته وی، آنها بطور واضح تعهد نمودند تا روی تاجران مواد غذایی، دوایی و نفت و گاز  تحریم وضع نمیکنند و در زمینه رفع مشکلات بانکی نیز کار خواهند کرد.

شورای تاجران افغان در امارات متحده عربی از ایالات متحده امریکا خواستند تا ذخایر پولی افغانستان را آزاد کنند و از امارت اسلامی تقاضا کردند تا به تعهدات شان در قرارداد دوحه پابند باشند.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9/