تابلوی که در آن کیله توسط چسپ محکم شده بود ۱۲۰ هزار دالر امریکای به فروش رسید

by Muheb Ibrahimkhail | December 7, 2019 4:42 PM

کیله‌ی که در روی یک دیوار توسط یک چسپ بسته شده بود در یک نمایش هنری در شهر میامی امریکا به قیمت ۱۲۰ هزار دالر به فروش رسید.

این کار هنری توسط موریزو کتلان، نقاش و هنرمند موفق می‌باشد.  بعد از ۱۵ سال این نخستین نمونه هنری کتلان میباشد.

این نمونه هنری سه نوع دارد که هر سه نوع آن برای فروش می‌باشند. در این‌ نمونه هنری یک عدد کیله و چسپ پلاستیکی وجود  دارد که توسط چسپ، کیله به روی دیوار محکم شده است.

ایمانویل پیروتین، موسس این گالری هنری و یا اتاق نقاشی در‌گفتگو با شبکه سی.ان.ان بیان کرد که کیله نشان دهنده تجارت جهانی است.

بعد از مدتی کتلان در فکر ساخت مجسمه‌ی مانند کیله شد.وی‌ هر‌بار که ازخانه ‌ بیرون می‌شد، همرای خود کیله به اتاق خود میآورد و آنرا در‌اتاق نصب می‌کرد.

یکی از کار های هنری فوقالعاده دیگر کتلان ساخت یک تشناب طلایی با ارزش شش میلیون‌ دالر می‌باشد که در ماه سپتامبر سال روان وسایل این تشناب از قصر بلاینهایم انگلستان مفقود گردید.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%86%d8%b3%d9%be-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8/