به منظور افزايش صادرات افغانستان به جهان دهليز هواى كابل-شارجه افتتاح شد

by Wadsam | June 24, 2019 1:05 PM

حكومت افغانستان به منظور افزايش ميزان صادرات كالا هاى تجارى به كشور هاى جهان، روز دو شنبه از افتتاح  دهليز هواى كابل-شارجه خبر داد.

اتاق تجارت و صنايع افغانستان در بيانيه اى از افتتاح دهليز هواى كابل-شارجه خبر ميدهند و در نخستين پرواز از طريق اين دهليز دو تُن زردآلو و آلو از كابل به شارجه صادر شد.

در همين حال، سالم الزهمى، سكرتر سوم سفارت إمارات متحده عربى در افغانستان ميگويد: “با افتتاح اين دهليز توقع داريم ميزان تجارت ميان افغانستان و إمارات متحده عربى افزايش يابد. ”

سكتور خصوصى، ايجاد دهليز هاى هواى را براى رشد صادرات محصولات افغانستان به ويژه محصولات زراعتى، مهم دانسته و بر ايجاد سهولت هاى بيشتر در ميدان هاى هواى تاكيد دارند.

بر اساس گزارش هاى اتاق تجارت و سرمايه گذارى افغانستان، تا كنون بيش از ٧٠٠٠ تُن كالا هاى تجارى افغانستان به اروپا و آسيا از طريق دهليز هاى هواى صادر شده است كه در مجموع ميزان صادرات كشور را ٣٠ درصد افزايش داده است.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%87/