بهره داری بیست و سه کشمش خانه در ولایت لوگر

by Wadsam | February 1, 2018 4:52 AM

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لوگر می گویند که بیست و سه کشمش خانه در در این ولایت به بهره داری سپرده شد.

انجنیر محمد دین مومند رییس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لوگر گفت که این کشمش خانه ها به هزینه ده میلیون افغانی از بودجه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به همکاری برنامه ملی باغ داری در یک منزل به شکل معیاری ساخته شده است که هر کشمش خانه ظرفیت ذخیره هشت تن انگور را دارا می باشد.

یک تن از باغ داران گفت که قبلاً کشمش شان را به قمیت ناچیز به فروش میرسانیدند، اما با ساخت کشمش خانه ها رشد چشمگیری در عایدات باغداران رونما خواهد شد.

گفتنی است که در محفل افتتاحیه این کشمش خانه ها محمد حلیم فدایی والی لوگر، لوی پاسوال عصمت الله علیزی قومندان امینه، حسیب الله ستانکزی رییس شورای ولایتی، بزرگان قومی و باشندگان محل حضور داشتند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%85%d8%b4-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%84/