English | دری

Breaking News

بهره برداری 26 پروژه انکشافی در ولایت پنجشیر

بهره برداری 26 پروژه انکشافی در ولایت پنجشیر

مسؤول ساحوی برنامۀ  همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت پنجشیر می‌گوید که، 26 پروژۀ انکشافی این برنامه  به هزینه بیش از 67 میلیون  هفتصدوده هزارافغانی در برخی از ولسوالی‌های آن ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است که از مزايای این پروژه‌ها حدود 8761  فامیل مستفید خواهند شد.

ریاست رسانه های برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات گفته است:”اخیراً 26 پروژۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احيا و انکشاف دهات در ولسوالی های بازارک ,ودره  ولایت پنجشیرتکميل و مورد استفاده مردم قرار گرفت.”

پروژه‌های ياد شده شامل اعمار کا نال آبیاری، یک باب مرکزاجتماعی, دیوارمحافظوی، پل پیاده رو و تمدید پنج شبکه آبررسانی می باشد.

قابل یاد آوریست که، برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات 235 قريه را در ولایت پنجشیرتحت پوشش قرار داده است و 90  پروژه رادردوردوم برنامه همبستگی در سکتورهای مختلف تکمیل و مورد بهره برداری قرار دهد و بیش از 190 پروژه ديگر در این ولایت نیز تحت كار ميباشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*