بهره برداری ۴ پروژه عام‌المنفعه در ولایت سرپل

by Abdullah Atayi | January 4, 2017 10:17 AM

مسوولان شرکت برشنا در ولایت می گویند که ۴ پروژه عام‌المنفعه با هزینهٔ بیش از ۱۵ میلیون افغانی در این ولایت تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده است.

این پروژه‌ها شامل اعمار ترمیمگاه ترانسفر ریاست سرپل برشنا، اعمار یک پایه ترانسفرمر ۲۰۰ کیلو وات برای روستا تاش گذر، اعمار یک پایه ترانسفرمر ۸۰۰ کیلو وات برای ساختمان جدید بیمارستان یکصد بستر، اعمار یک پایه ترانسفرمر ۴۰۰ کیلو وات برای ساختمان جدید محبس می باشند.

جلال الدین نوری؛ رئیس سرپل برشنا گفته است که علاوه بر ساختمان‌های دولتی (بیمارستن و محبس) بیش از ۱۷۰ خانواده از نور برق مستفید شده‌اند.

قابل یاد آوریست که چندی قبل نیز در روستای خیل امان در مرکز سرپل نیز یک پایه ترانسفرمر ۳۰۰ کیلو وات گشایش یافته بود که از مفاد آن ۲۰۰ خانواده مستفید شده‌اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84/