English | دری

Breaking News

بهره برداری يک شبکه آبرسانی در ولایت نيمروز

بهره برداری يک شبکه آبرسانی در ولایت نيمروز

يک شبکۀ آبرسانى در ولسوالى کنگ ولايت نيمروز به بهره بردارى سپرده شد که دست کم باشنده هاى ١٢ قريه به  آب آشاميدنى دسترسى پيدا کرده اند.

انجنير محمد سميع والی ولايت نيمروز گفت: “با تحقق و بهره برداری  يکی ديگر از پروژه های ملی و عام المنفعه ، مردم ولسوالی کنگ که انتظار آب صحی آشاميدنی را مى کشيدند، امروز اين مشکل برطرف و از آب صحی بهره مند گرديدند.”

موصوف افزود که قرار است در تمامى بخش هاى انکشافى و ايجاد سهولت به مردم اين ولايت، پروژه هاى عام المنفعه تطبيق گردد تا مشکلات مردم رفع شده و يک زندگى مسالمت آميز و آرام را به مردم به وجود آورد.

انجنير فريدعظيم رييس احيا و انکشاف دهات نيمروز گفت که اين  شبکه آبرسانی سولرپمپ ١٢  قريه که شامل ٨٤٠ خانوار مى گردد بشمول مکاتب، ساختمان ولسوالی و سکتورهای امنيتی ولسوالی کنگ را تحت پوشش قرار مى دهد، به هزينه هشت ميليون افغانى ازسوى وزارت احيا و انکشاف دهات تکميل و به بهره بردارى سپرده شده است.

علام نبی باشنده ولسوالى کنگ گفت که مردم اين ولسوالى،  به آب آشاميدنى صحى شديدا  ضرورت دارند؛ زيرا آب اکثر مناطق شور و غير قابل استفاده است و آب دريا نيز در  طول سال، چهار تا پنج ماه وجود ندارد و بايد کيلومتر ها راه را پيمود تا از قريه جات ديگر آب تهيه کرد.

قابل یاد آوریست که چندی قبل، کار شبکه آبرسانی سولرپمپ در ولسوالی چخانسور این ولایت نيز آغاز گرديده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*