بهره برداری دو ساختمان جدید مکتب و یک دیوار احاطوی در ولایت تخار

by Wadsam | October 25, 2017 9:23 AM

دو ساختمان جدید مکتب و یک دیوار احاطوی به هزینه 62.4 ملیون افغانی که از سوی ادارۀ همکاری های افغان-آلمان پرداخت شده است، در ولایت تخار به بهره برداری رسید.

سید عنایت الله نوید، ریس معارف در تخار گفت: “پانزده سال پیش، ما امکانات آموزشی ابتدایی نداشتیم. وقتی از بعضی از مدارس دشت قلعه بازدید کردم، معلمان از گل به جای تباشیر استفاده می کردند. امروز ما شاهد افتتاح یک ساختمان مکتب با کیفیت بالا هستیم و اعتقاد دارم که داشتن چنین امکانات به بهبود سیستم معارف کمک خواهد کرد.”

در حال حاضر حدود 700 شاگرد دختر می توانند در مکتب دشت قلعه که دارای دیوار احاطوی بوده، شرکت داشته باشند. ساختمان جدید دیگر در ولسوالی بهاؤالدین می باشد که  شامل هشت صنفی درسی بوده و می تواند میزبان 1230 شاگرد اعم از پسران و دختران، باشد.

مدیر مدرسه دخترانه شهر کهنه در این مورد گفت: “قبل از این ساختمان، ما صنف هایی را در یک ساختمان قدیمی انجام می دادیم که فضای کافی برای همه دانش آموزان نداشت و ما مجبور بودیم بعضی از صنف ها را در صحن دایر کنیم. دانش آموزان مجبور به نشستن روی زمین بودند که برای آنها غیر قابل تحمل بود، مخصوصا در تابستان. در حال حاضر، این مشکل حل شده است و دانش آموزان ما از آموزش در یک محیط سالم که همه امکانات لازم را ارائه می دهد، لذت می برند. ما افتخار می کنیم که چنین مکتب جدید و استانداردهای آموزشی عالی داریم.”

گفتنی است که ساختمان جدید در دشت قلعه دارای 18 صنف مجهز درسی، 7 اتاق اداری، یک اطاق کمپیوتر و یک لابراتوار، یک چاه آب، یک سیستم سولر و غیره می باشد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d9%88-%db%8c%da%a9-%d8%af%db%8c/