بهره برداری از دو کارخانه تولیدی در ولایت ننگرهار

by Abdullah Atayi | January 9, 2016 6:05 AM

دو کارخانه تولید خوراک مرغ و مواد شوینده به ارزش بیش از ۶ میلیون دالر که در پارک صنعتی شیخ مصر در مربوطات ولسوالی سرخ‌رود ولایت ننگرهار موقعیت دارد، از سوی اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و مالداری و سلیم‌خان قندوزی، والی ننگرهار افتتاح و به بهره‌برداری رسیدند.

سلیم‌خان قندوزی‌ گفت: این کارخانه در ۲۴ ساعت قدرت تولید ۲۴۰ تن خوراک مرغ را دارد و برای ده‌ها تن زمینه کار فراهم شده است. انتظار می‌رود که با فعالیت این کارخانه وابستگی افغانستان به خوراک مرغ‌ها به بیرون از کشور، کاهش یابد و همچنان کارخانه تولید صابون و مواد شوینده نیز در پارک صنعتی شیخ مصر به ارزش دو‌و‌نیم میلیون دالر کمک وزارت زراعت و مالداری به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این کارخانه در یک روز قدرت تولید ۱۵ تن صابون کالا و ۱۵ تن انواع مواد شوینده را داشته و ده‌ها تن به کار جذب شده است که انتظار می‌رود با بلند‌بردن سطح تولیدات این کارخانه نیازمندی به صابون و مواد‌ شوینده ‌کشور رفع شود.

قابل ذکر است که کار ساخت کارخانه تولید خوراک مرغ در دو سال تکمیل شده و و وزارت زراعت و مالداری به ارزش ۳۰۰ هزار دالر امریکایی وسایل تخنیکی به این کارخانه کمک کرده است و مجموع سرمایه‌گذاری در این کارخانه ۳.۶ میلیون افغانی خوانده شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7/