بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

بهره برداری۳۷ پروژه انکشافی در ولایت پروان

مسئول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت پروان می‌گوید، ۳۷ پروژه انکشافی این برنامه با هزینه‌ی بیش از ۶۴ میلیون افغانی در برخی از ولسوالی‌های این ولایت به بهره ‌برداری سپرده شده است که بیش از ده هزار خانواده می‌توانند از آن استفاده کنند.

ریاست رسانه‌های برنامه همبستگی با نشر خبر نامه‌ای گفته است: “این پروژه‌ها در ولسوالی‌های سیدخیل، بگرام، جبل السراج، کوه صافی، سالنگ و نواحی شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان تکمیل و مورد استفاده مردم قرار گرفته است.”

این پروژه‌ها شامل اعمار کانال آبیاری، هشت مرکز اجتماعی، دیوارهای محافظوی، دوباب مکتب شش صنفی، حفر شش حلقه چاه آب آشامیدنی، احداث و جغل اندازی سرک و تمدید شبکه‌های آبررسانی می‌باشد.

قابل یار آوریست که وزارت احیا و انکشاف دهات پیش از این اعلام کرده بود که ۸۳۲ قریه را در ولایت پروان تحت پوشش قرار داده که تا حال ۲۵۴۷ پروژه را به بهره برداری رسانده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.