بهره بردارى پروژه هاى آبيارى در هرات

by Elaha Samadi | January 19, 2019 11:02 AM

نصیراحمد درانی وزیر زراعت،‌ آبیاری و مالداری دو پروژه‌ی آبیاری را در ولسوالی کرخ ولایت هرات به بهره‌برداری سپرد.

‎این پروژه‌ها که شامل سربند و کانال آبیاری است، در قلعه‌ی شربت و روستای مردان ولسوالی کرخ ولایت هرات موقعیت دارد.

‎نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری هنگام افتتاح بهره‌برداری از این تأسیسات گفت: «این پروژه‌های آبیاری که به هزینه‌ی ۱۵.۳ میلیون افغانی تکمیل شده‌اند، دو هزار و ۶۰۰ جریب زمین را آبیاری و  ۲۵ درصد از ضایعات آب در زمین‌های تحت پوشش، جلوگیری می‌کنند.»

‎وزیر زراعت گفت که با تکمیل این پروژه‌ها میزان حاصلات زراعتی در زمین‌های تحت پوشش ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

‎این تأسیسات آبیاری که یک هزار و ۸۰۰ دهقان از آن‌ها مستفید می‌شوند، ‌از طریق پروژه‌ی سازگاری با تغییر اقلیم وزارت زراعت تمویل شده‌اند.

‎هم‌چنان آقای درانی در باره‌ی برنامه‌های آبیاری سال آینده‌ی وزارت زراعت گفت که در سال مالی ۱۳۹۸ در ولسوالی کرخ ولایت هرات، ۱۳ پروژه‌ی آبیاری شامل کانال‌ها، سربندها و شبکه‌های آبیاری تطبیق می‌شود که در افزایش میزان حاصلات و رشد زراعتی این ولسوالی و استفاده‌ی مٶثرتر از آب زراعتی نقش تٲثیرگذار اقتصادی خواهد داشت.

پروژه سربند و كانال آبيارى در ولسوالى كرخ ولايت هرات موقعيت داشته داراى ظرفيت آبيارى ٢٦٠٠ جريب زمين ميباشد و كار ساخت آن الى تكميل شدن آن ١٥،٣ ميليون افغانى هزينه برداشت.

اين پروژه در ضمن آبيارى زمين هاى زراعتى ميتواند از ٢٥درصد ضائعات بى مورد لآب جلوگيرى نمايد.

نصير احمد درانى وزير وزارت زراعت و آبيارى در جريان مراسم بهره بردارى اين پروژه بيان نمود،

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%89-%d8%a2%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa/