بهره‌برداری ۲۷ ذخیره‌گاه کچالو و پیاز در غزنی

by Wadsam | January 10, 2018 4:56 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ۲۷ ذخیره‌گاه کچالو و پیاز را در مرکز ولایت غزنی و ولسوالی قره‌باغ این ولایت به بهره‌برداری سپرد تا پس از این، دهقانان کچالو و پیاز در این مناطق، بتوانند حاصلات اضافی خود را در ذخیره‌گاه‌ها نگه‌داری کنند.

عبدالکریم متین، والی غزنی گفت: “به کمک این ذخیره‌گاه‌ها دیگر شماری از دهقانان مجبور نیستند که از ترس خراب شدن محصولات‌شان آن را به قیمت ناچیز و ارزان به فروش برسانند، دهقانان پس از این می‌توانند تا زمان طولانی‌ای محصولات‌شان نگه‌داری کنند و در زمان مناسب به قیمت بهتر، آن را بفروشند.”

مسوولان می گویند که ۱۰ درصد هزینه‌ی ساخت این ذخیره‌گاه‌ها را دهقانان و ۹۰ درصد دیگر را پروژه «CCCSP» وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخته است.

به گفته آنان، برای ساخت هر ذخیره‌گاه ۲۲۴ هزار افغانی را هزینه شده است که هزینه‌ی جمعی ساخت ۲۷ ذخیره‌گاه، کم‌وبیش ۶میلیون و ۴۸ هزار افغانی می‌شود.

قابل یاد آوریست که وزارت زراعت در پنج سال گذشته در کُلِ کشور دو هزار و ۸۰۰ ذخیره‌گاه کچالو و پیاز ساخته است که در این ذخیره‌گاه‌ها، مجموعاً ۶۳ هزار متریک تن پیاز و کچالو نگه‌داری می‌شوند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b2%db%b7-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%da%86%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7/