بهره‌برداری پنج کشمش‌خانه‌ی مدرن در ولایت پکتیکا

by Wadsam | March 13, 2018 5:35 AM

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری، پنج کشمش‌خانه‌ی مدرن را در ولایت پکتیکا ساخته و به بهره‌برداری سپرد.

ریاست زراعت ولایت پکتیکا می‌گوید که سه باب از این کشمش‌خانه‌ها در شرنه، مرکز ولایت، یک باب در ولسوالی زرغون‌شار و یک باب دیگر در ولسوالی جانی‌خیل ولایت پکتیکا ساخته شده است.

مسوولان برنامه‌ی باغداری و مالداری می‌گویند که شرایط ساخت کشمش‌خانه این است که باغداران باید برای استفاده از این کشمش‌خانه‌ها، دست‌کم یک هزار و ۵۰۰ تاک انگور داشته باشند و ۴۰ درصد هزینه‌ی ساخت کشمش‌خانه را نیز به دوش بگیرند یا به جای این هزینه، کار کنند.

برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری در نظر دارد که در نقاط گوناگون این ولایت کشمش‌خانه‌های دیگر نیز ایجاد کند و فرایند ساخت کشمش برای باغداران را آسان بسازد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac-%da%a9%d8%b4%d9%85%d8%b4%e2%80%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%af%d8%b1/