English | دری

بعد ازین از وارد نمودن مواد نفتی بی کیفیت جلوگیری جدی صورت می گیرد

بعد ازین از وارد نمودن مواد نفتی بی کیفیت جلوگیری جدی صورت می گیرد

Economicروزگذشته در جلسه که از سوی شورای وزیران برگزار شده بود آنان به این فیصله رسیدند که از وارد نمودن هر نوع مواد نفتی بی کیفیت جلوگیر جدی شود.

به تعقیب آن سخنگوی وزارت تجارت و صنایع کشور اعلام نمود که پس از این هیچ شرکت توریدی نفتی مواد نفتی بی کیفیت را وارد بازار افغانستان کرده نمی تواند.

مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع کشور در نشست رسانه یی به خبر نگاران گفت شورای وزیران طرح اجرای ساختاری را بخاطر پیشگیری از وارد نمودن مواد نفتی بی کیفیت آماده ساخته بود که مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود به این وزارت خانه صلاحیت داده شده که از وارد مواد نفتی بی کیفیت جلوگیری جدی نماید بازرگانان که محصول با معیار پایینتر  را که پیش از این خریده اند تا سه ماه دیگر وقت دارند که به کشور وارد نمایند.

اداره ملی نورم و ستندرد در همکار به وزارت تجارت و صنایع وظیفه دارند که با گذشت این زمان که برای تجار ملی داده شده فراورده های مواد نفتی که مخالف ستندرد باشد را مسترد و عاملین آن را مطابق قانون ستندرد های ملی کشور جریمه نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*