English | دری

Breaking News

بستۀ آموزشی جدیدی به منظور کمک به زنان متشبث افغان

بستۀ  آموزشی جدیدی به منظور کمک به زنان متشبث افغان

ادارۀ انکشاف بینالمللی امریکا به تاریخ 19سپتمبر 2019طی مراسمی یک بستۀ آموزشی جدیدی آموزشهای ادارۀ تجارت را برای تشبثات افغان معرفی نمود.

در مراسمی که به همین منظور راه اندازی گردیده بود بیش از 150تن به نمایندگی از نهادهای خدمات توسعۀ تجارتی افغانستان و سکتور خصوصی کشور اشتراک کرده بودند.

ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا این بستۀ آموزشی را که “دستیار” نامیده است در همکاری نزدیک با دانشگاه ایالتی آرزونا امریکا انکشاف اداده
است.

 دستیار به منظور حمایت از رشد تشبثات خصوصی برای کمک به متشبثین، فراهمکنندگان خدمات توسعۀ تجارتی، و دستاندرکاران دیگر
ایشان طرح گردیده است. این بسته آموزشی طی 14مضمون، مسائلای را از چیگونگی ایجاد یک تشبث در افغانستان گرفته تا جوانب عملی
مدیریت یک تشبث دربر دارد.

سرپرست ادارۀ انکشاف بینالمللی امریکا در افغانستان، آقای جیفری کوهن، در مورد گفت: “این بستۀ آموزشی تعهد حکومت ایالات متحده
امریکا را برای بهبود زندگی زنان در افغانستان ازطریق فراهم نمودن فرصتهای تحصیلی و آموزشی و کمک در ایجاد و مدیریت تشبثهای مؤفق،
نشان میدهد .”

Photo 3 - USAID Launches Toolkit to Help Afghan Business Women

بسته آموزشی دستیار شامل تمرینها و ارزیابی قضیه های فرضی میباشد تا تشبثات خورد و بزرگ را در یادگیری و کاربرد شیوه های مدیریت
تجارت یاری رساند. بسته آموزشی مذکور به زبانهای انگلیسی، دری، و پشتو ترتیب گردیده است و از صفحه انترنتی www.dastyar.afقابل
دریافت میباشد.

ادارۀ انکشاف بینالمللی امریکا این بسته آموزشی را در چوکات یکی از پروژه های توانمندسازی زنان این اداره انکشاف داده است تا زنان افغان را
در راستای انکشاف مهارتها، آواز، و منابع خویش برای سهمگیری در رشد اقتصادی افغانستان کمک کند.

  پروژۀ متذکره با داشتن دفاتر در پنج مرکز اقتصادی؛ کابل، هرات، مزارشریف، جلالآباد، و قندهار؛ در سراسر افغانستان فعالیت میکند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Tags assigned to this article:
زنان متشبث افغان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*