بزرگترین روزنامه تجارتی و بازرگانی افغانستان

بسته ۴۰ میلیون دالری کمک نقدی بشردوستانه به افغانستان رسید

پنجمین بسته ۴۰ میلیون دالری کمک های نقدی بشردوستانه جامعه جهانی امروز (سه شنبه، ۱۵ سنبله) به افغانستان رسید.

د افغانستان بانک (بانک مرکزی) اعلام نمود که به سلسله کمک های بشردوستانه جامعه جهانی بسته دیگر نقدی ۴۰ میلیون دالری امروز به کشور رسید.

در خبرنامه بانک مرکزی آمده است که این پنجمین بسته کمک نقدی است که به کابل رسیده و به یکی از بانک های تجارتی سپرده شده است.

بر اساس آمار این بانک، از آغاز کمک های نقدی بشردوستانه پس از تسلط امارت اسلامی در افغانستان، تا کنون بیش از یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون دالر به کشور رسیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.