English | دری

Breaking News

برگزرای ورکشاپ شریک سازی آموخته ها از سیستم خدمات حمایوی برای زنان

برگزرای ورکشاپ شریک سازی آموخته ها از سیستم خدمات حمایوی برای زنان

ورکشاپ شریک سازی آموخته ها برای ریاست های امور زنان ولایات به هدف گرد آوری تجارب از 15 ریاست امور زنان ولایات که از دوره قبلی این ورکشاپ باقی مانده بودند جهت شریک ساختن چالش ها و موفقیت ها در راستای تطبیق نمودن سیستم خدمات حمایوی برای زنان برگزار گردید.

نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان گفت: “پروژه مور که تمویل کننده سیستم خدمات حمایوی برای زنان بود در حال ختم شدن است و ما تلاش داریم تا با مؤسسات همکار هماهنگی کنیم تا اینکه همکاری موسسات را در ادامه تمویل سیستم (WSS) داشته باشیم.”

اسپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان گفت که شرایط امنیتی فعلاً در کشور قسمی است که ما نمیتوانیم از تمام ریاست های ولایات نظارت کنیم از این لحاظ رؤسای ولایات باید بصورت جدی در تطبیق سیستم (WSS) کوشا بوده و بصورت دقیق پروژه هایکه نیاز مبرم و اساسی زنان ولایات است توسط پروپوزل مشخص به وزارت ارسال کنند تا وزارت امور زنان منحیث یک ارگان مسوول اقدامات لازمی را انجام بدهد.

این ورکشاپ تحت ریاست نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان و با حضور سپوژمی وردک معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان، رؤسا و کارمندان ریاست های امور زنان مرکز و ولایات، به همکاری مؤسسه بنیاد آسیا و ریاست هماهنگی وارتباط ولایات برگزار گردید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*