English | دری

Breaking News

برگزاری ورکشاپ برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنان

برگزاری  ورکشاپ برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنان

ورکشاپ برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنان تحت ریاست سپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان با حمایت وزارت کار و امور اجتماعی، به هدف تحلیل شرایط فعلی زنان افغانستان، دستآورد ها، خلا ها و مسیر فعالیت های موجوده در تالار سینما زینب دایر گرید.

وردک، معین پالسی ومسلکی وزارت امور زنان، ضمن خوش آمدید به اشتراک کنند گان، با ابراز خرسندی از موسسات همکار، سخنان افتتاحیه خویش را در مورد برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنان ارائه نمود.

اشتراک کنندگان نیز روی موضوعات مختلف از جمله، فراهم آوری آموزش های مالی و تجاری برای زنان فقیر و روستایی در سطح وسیع آن، اصلاحات تبعیض مثبت برای زنان در قوانین مقررات و رهنمود های دولت، فراهم آوری دسترسی مساویانه زنان به منابع رسمی قرضه دهی، تسهیل اشتراک زنان در سکتور زراعت و ازدیاد درآمد زنان تولید کننده صنایع دستی بحث و تبادل نظر نمودند.

در این ورکشاپ موضوعات مثل جواهرات و نساجی از طریق ازدیاد تقاضا و باز گشایی دسترسی آنان به مارکیت، بهبود در کیفیت معلومات احصائیوی در مورد جندر نیز مرد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*