برگزاری نمایشگاه نقاشی «ساخت افغانستان» در امارت متحده عربی

by Wadsam | November 17, 2019 2:56 AM

نمایشگاه نقاشی Made in Afghanistan  ویا «ساخت افغانستان» به تاریخ ۱۷ نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد. در این نمایشگاه آثار هنری چندین هنرمند کشور به نمایش گذاشته می‌شوند.

قرار است آثار هنری ربابه محمدی، نقاش بلند همت و‌ آرزومند كشور نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شوند. وی که با معلولیت دست و پنجه نرم می‌کند از دشواری های زندگی خود حکایت می‌کند، “من با هیچ کس ملاقات نمیکردم و از اجتماع به دور بودم‌”.

وی با تمام دشواری ها و نابرابری های موجود در کشور، توانست به واسطه هنر نقاشی جایگاه خود را در جامعه تثبیت کند. برای اولین بار توسط پا یک پنسلی به رسامی آغاز نمود، در شروع مشکل به نظر می‌رسید اما با تشویق پدر توانست با استفاده از دهن خود این هنر را ادامه دهد.

بانو محمدی در گفتگو با روزنامه The National می‌گوید که در آغاز دشوار بود چندین بار‌ منصرف شدم اما با کوشش های فراوان و با استفاده از کتاب نقاشی که دوستم برایم هدیه کرده بود تواستم موارد زیادی را بیاموزم.  

بعد از مدتی وی یادگیری هنر‌ نقاشی را به طور مسلکی و فنی نزد اساتید و هنرمندان فراگرفت و توانست به رویا خود برسد.

خانم محمدی، برای اشخاص معلول فنون و هنر نقاشی را نیز تدریس می‌کند. وی به کمک برادر و خواهر خود توانست یک مرکز آموزشی هنر های نقاشی به نام مرکز فرهنگی و هنری ربابه تاسیس کند.

سفر محمدی به ابوظبی و ملاقات با چهره های جدید وی‌ را به آرزوها و اهداف اش نزدیکتر می سازد.

 

در‌این نمایشگاه بر علاوه ربابه محمدی، ده هنرمند افغان به شمول چندین بانوی نیز حضور خواهند داشت. قرار است این نمایشگاه الی ۱۶ جنوری ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa/