برگزاری نمایشگاه محصولات زراعتی در ولایت قندهار

by Abdullah Atayi | March 23, 2016 12:40 PM

نمایشگاه محصولات زراعتی ازسوی ریاست اداره زراعت ولایت قندهار به همکاری پروگرام انکشافی ایالات متحده امریکا و موسسه فودزون در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار برگزار گردیده و برای مدت دو روز به روی علاقمندان بازمی باشد.

عبدالعلی شمسی معاون مقام ولایت قندهار گفت: “ما ازاین ابتکار ریاست زراعت،آبیاری و مالداری ولایت قندهار و همکاری همه جانبه پروگرام انکشافی ایالات متحده امریکا و موسسه فودزون دربرگزاری این نمایشگاه اظهار قدردانی نموده و از دهاقین خواست تا ازکشت و تولیدات حلال درقندهار مزد حلال بدست آورده و از کشت نبات حرام یعنی زرع خشخاش جلوگیری نمایند.”

شمسی به تمام دهاقین درسطح ولایت قندهار وعده سپرد تا باکشت نبات حلال درآن ولایت دولت آماده هرنوع همکاری با آنان بوده و دربخش سکتور زراعت دهاقین راکمک میکند.

وی ازایجاد برخی از برنامه های انکشافی دربخش زراعت ازجمله بازسازی بندکانال ارغستان ، بازسازی بند کانال چالاک ولسوالی غورک قندهار و ترمیم دیوار تحکیماتی کوتل خاشکشی ولسوالی نیش نیز خبرداد.

فضل محمد اسحاق زی ولسوال پنجوائی قندهار می گوید که هدف از تدویر این نمایشگاه بلند بردن سطح کیفیت تولیدات زراعتی ، بازاریابی تولیدات زراعتی، استفاده از وسایل مدرن زراعتی ، شریک ساختن تجارب و اندوخته های دهاقین قندهار با سایر ولایات بوده و در این نمایشگاه حدود یکصدغرفه محصولات زراعتی دهاقین ولایت قندهار به نمایش گذاشته شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84/