برگزاری نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در هانگ‌ کانگ

by Muheb Ibrahimkhail | November 24, 2019 8:36 PM

موزیم تاریخی هانگ‌کانگ، میزبان نمایشگاه آثار تاریخی افغانستان می‌باشد. در این نمایشگاه ۲۳۱ نوع مختلف آثار گرانبهای قدیمی که از چهار محل باستانی افغانستان شامل تیپی فلول، آی خانم، تیلیا تیپ و بگرام بدست آمده اند، به نمایش گذاشته شده اند.

لوکونگ واه، وزیر امور داخله چین که در این مراسم حضور داشت ضمن خوش‌آمد گویی صمیمانه به اشتراک کنندگان این نمایشگاه بیان نمود، کار های افغانستان در قسمت نگهداری و محافظت از میراث های فرهنگی این کشور و نمایش آن برای جهانیان ستوده‌نی است.

برگزاری‌ این نمایشگاه با ابتکار عمل یک کمربند یک راه مصادف است که سبب افزایش تبادله فرهنگی ‌شده و در آینده زمینه همکاری های بیشتر میان هانگ‌کانگ و افغانستان را مساعد میسازد.

آثار باستانی افغانستان به صورت موقت در موزیم فرهنگی هانگ‌کانگ نمایش داده می‌شوند. این آثار شامل ظروف شیشه‌ای، طلایی و آثار حکاکی شده بالای عاج میباشند. 

 این نمایشگاه نمایانگر جایگاه و نقش افغانستان قدیم در تقاطع فرهنگی جاده ابریشم  می‌باشد. قرار است این نمایشگاه تا ۱۰ فبروری سال ۲۰۲۰ ادامه داشته باشد.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3/