برگزاری نمایشگاه آثارنقاشی بانوان

by Wadsam | August 27, 2017 4:06 PM

نمایشگاه نقاشی بانوان به گرامیداشت از نود وهشتمین سالگرد استرداد استقلال کشور ازطرف آمریت آموزشگاه غلام محمد میمنگی ریاست هنرستان وزارت اطلاعات وفرهنگ به همکاری نگارستان ملی وباغ صلح امید، درکابل برگزار گردید .

مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ درمراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: بانوان هنرمند کشور با وجود دشواری ها و امکانات محدود،  بازهم تلاش کرده و گوشۀ از توانایی های هنری خود را به  نمایش گذاشته اند و ابراز امیدواری کرد که بانوان هنرمند کشور بتوانند درآینده نمایشگاه های به سطح منطقه نیز برگزارکنند.

معین مالی، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود که سایه جنگ باعث شده که به فرهنگ و هنرکمترتوجه صورت بگیرد.

همینگونه سید محمد صابرهاشمی آمر آموزشگاه غلام محمد میمنگی ریاست هنرستان، صحبت کرده گفت که دراین نمایشگاه 70 اثر نقاشی ، گرافیک ، خطاطی ، میناتوری ، صنایع دستی ، خیاطی و کروشنیل بافی، حدود 30 تن از بانون آموزشگاه غلام محمد میمنگی به نمایش گذاشته شده است .

قابل ذکر است که در اخیر این مراسم تقدیرنامه های وزارت اطلاعات و فرهنگ توسط مسولان برای بانوان مستحق اعطا شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86/