English | دری

Breaking News

برگزاری نشستی میان وزارت امور مهاجرین و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

برگزاری نشستی میان وزارت امور مهاجرین و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

مقامات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در نشست دوجانبه ای که به منظور ارایه پلان کاری یو ان سی آر در افغانستان برگزار گردیده بود، از این اداره خواست که در پلان کاری سال جاری و سال 2019 خویش بخش ارایه خدمات انکشافی برای مهاجرین را برجسته سازد.

فتیحه عبدالله رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد مقیم کابل گفت: در سال جاری برای توزیع کمک بشری به 70 هزار برگشت کننده دارای مدرک، 15 هزار نفر دارای نیازمندی شدید، توزیع کمک زمستانی به 189 هزار نفر و توزیع کمک بشری مورد نیاز به 158 هزار نفر، آماده است.

همچنان بر اساس معلومات مسئولین “یو ان اچ سی آر”، حمایت از توزیع زمین مطابق طرزالعمل جدید، هماهنگی کمک های بشری و انکشافی، ادامه کمک های بشری، توجه به جوانان، زنان و دسترسی دختران به مکاتب از مهمترین مواردی بود که در برنامه های کاری سال 2019 این اداره آمده است.

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان از یو ان اچ سی آر خواست که با توجه به اینکه در پلان برنامه های (یو ان واحد) کمک های بشری را (یو ان اچ سی آر) رهبری می کند، از این اداره خواست که به وضعیت بیجاشدگان داخلی توجه داشته و همکاری های انکشافی برای مهاجرین را در برنامه های کاری اش بگنجاند.

وی به امضای تفاهمنامه های موسسات تطبیق کننده (انجو ها) اشاره نموده گفت که وزارت امور مهاجرین در سال گذشته حدود ده تفاهمنامه را به دلیل عدم شفافیت و مصارف بلند اداری شان امضا نکرده که این موضوع نیاز به بررسی و هماهنگی بیشتر دارد.

همچنان، معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین، جهت ارایه خدمات بهتر برای عودت کنندگان و بیجاشدگان به همکاری بیشتر دو اداره تاکید نمود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*