برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه عکس “بانوی خبرنگار” در ولایت هرات

by Abdullah Atayi | June 30, 2016 6:14 AM

نخستین جشنواره و نمایشگاه عکس “بانوی خبرنگار” توسط انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان و به همکاری دانشکده ژورنالیزم دانشگاه هرات و نهاد بانوان خبرنگار افغانستان، دیروز سه شنبه در دانشگاه هرات برگزار شد.

فیصل کریمی، رییس انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان گفت که هدف از برگزاری این جشنواره، تشویق دختران و بانوان هرات برای انجام فعالیت‌های خبرنگاری و عکاسی حرفه‌ای است.

وی افزود: در این جشنواره حدود ۳۰۰ عکس از چهل بانوی خبرنگار نامزد شد که از این میان، چهل عکس برتر در نمایشگاه عکس بانوی خبرنگار به مدت سه روز به نمایش گذاشته شد.

سهیلا عرفانی، رییس دانشکده ژورنالیزم دانشگاه هرات، این جشنواره و نمایشگاه عکس را در زمینه تشویق و بهبود فعالیت های حرفه‌ای زنان خبرنگار موثر دانست و تاکید که باید تلاش صورت گیرد تا مشارکت و جایگاه زنان در حوزه رسانه‌ها گسترش یابد.

از سوی دیگر آریا رووفیان، رییس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات این اقدام انستیتوت را گامی ارزشمند و موثر در راستای پیشرفت و بهبود فعالیت‌های زنان خبرنگار در هرات دانست.

الهه ساحل برنده جایزه‌ یبهترین عکس جشنواره و نمایشگاه گفت: “برگزاری چنین جشنوارهایی برای عکاسان انگیزهای بیشتری می‌دهد تا در آینده با نیروی بیشتری برای گرفتن نگاره سعی وتلاش کنند.”

دومین عکس برتر جشنواره به شکریه، دانشجوی ژورنالیزم دانشگاه هرات و سومین عکس برتر به رویینا رسولیار، دانشجوی ژورنالیزم دانشگاه هرات تعلق گرفت.

قابل ذکر است، این جشنواره از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان به همکاری مالی صندوق ملی حمایت دموکراسی برگزار شده است و پیش از این نیز این انستیتوت چندین دوره‌ی آموزشی حرفه‌ای را برای زنان خبرنگار در هرات برگزار نموده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3/