English | دری

Breaking News

برگزاری جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی

برگزاری جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی

در جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی ريیس‌ جمهور کشور، موافقتنامۀ استفاده از مواد ساختمانی میان وزارت معادن و پترولیم، فوایدعامه، انکشاف دهات و انرژی و آب و شاروالی کابل مرود تصویب قرار گرفت.

در این جلسه، طرزالعمل توزیع نمرات در پارک صنعتی و زراعتی باریک آب، مشکلات سکتور خصوصی در عرصه زراعت، موافقتنامه استفاده از مواد ساختمانی وداوطلبی مجدد معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور غنی گفت که مسوولیت پارک های صنعتی به وزارت تجارت مربوط می شود و این وزارت، باید پالیسی پارک های صنعتی را آماده کند و اداره مستقل اراضی و سکتور خصوصی، در این خصوص با وزارت تجارت و صنایع کار کنند.

رئیس جمهور کشور افزود که در این طرزالعمل، مسئله انتقال صلاحیت و نظارت به وزارت تجارت گنجانیده شود و روی مدیریت معقول با سکتور خصوصی بحث صورت گیرد.

وی اظهار داشت که بازار های کشورهای منطقه برای صادرات افغانستان، باز شده است و در تعرفه های خط آهن کشورها کاهش خواهد آمد.

عبدالله عبدالله رئيس اجرائيه با چند تن از وزيران و مسوولين ادارات در رابطه به ساده سازی پروسه توزیع زمین به تاجران، مدیریت پارک صنعتی باریک آب و تامین انرژی برق برای آن، در نظر گرفتن جای برای متشبثین کوچک در پارک متذکره و استفادۀ به موقع از این پارک، به تفصیل صحبت کردند.

نمایندۀ وزارت تجارت و صنایع، مشکلات سکتور خصوصی در عرصه زراعت را که شامل عدم موجودیت پالیسی حمایوی برای رشد سکتور زراعتی، نبود بانک زراعتی و قرضه ها، کمبود آب، نبود تخم اصلاح شده، نبود ماشینری، عدم موجودیت سردخانه ها، نبود لابراتوار، نبود سیستم بسته بندی و نبود مارکیت برای تولیدات می باشند، به جلسه ارائه کرد.

جلسه پس از بحث های همه جانبه، موافقتنامه استفاده از مواد ساختمانی میان وزارت معادن و پترولیم، فواید عامه، انکشاف دهات و انرژی و آب و شاروالی کابل را مورد تصویب قرار داد.

همچنان به وزارت معادن و پترولیم هدایت داد تا نقشه سرتاسری موجودیت مواد ساختمانی را تهیه کرده و در اختیار وزارت های فوایدعامه و شهرسازی قرار دهد.

در اخیر جلسه، گزارشی در مورد تجدید نظر در معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات، به جلسه ارائه گردید و پیشنهاد شد که معدن متذکره با بلندبردن حجم استخراج، سالانه از ۲۵۰۰ تن به ۲۵۰۰۰ تن قرارداد صورت گیرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*