English | دری

Breaking News

برگزاری جلسۀ شورای عالی اقتصادی

برگزاری جلسۀ شورای عالی اقتصادی

جلسۀ شورای عالی اقتصادی دیروز یکشنبه، 5 جدی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس ‎جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید.

محمدهمایون رسا وزیر تجارت و صنایع کشور ابتدا گزارش مفصل را در مورد تکمیل موفقانه ادغام اداره آیسا با وزارت تجارت به جلسه ارائه کرد.

وزیر تجارت و صنایع کشور در این جلسه گفت که از آغاز ایجاد مرکز واحد خدمات ثبت و صدور جوازها تا اکنون در مجموع ۶۵۰۰ جواز که شامل ۱۵۰۰ جواز جدید و ۴۵۰۰ جواز تمدید می باشد، صادرشده که از این ناحیه ۲,۵ میلیون دالر عواید جمعاوری گردیده است.

محمد اشرف غنی، رئیس‎جمهور کشور گفت که جلب سرمایه گذاری‎ها نیاز به بیمه دارد زیرا بدون بیمه و تضمین، سرمایه‎گذاری دشوار به نظر می‎رسد.

رئیس جمهور در این زمینه به وزرای مالیه، اقتصاد و تجارت وظیفه سپرد، تا با کمپنی ریفورماتیکس روی طرح ایجاد شرکت بیمه به سطح سرمایه گذاری های کوچک و متوسط صحبت نمایند.

قابل ذکر است، در این جلسه روی طرح‎های بهبود شاخص‎های کسب و کار در افغانستان و نیز انکشاف سکتور انرژی و بلندبردن ظرفیت تولید انرژی بحث صورت گرفت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*