English | دری

Breaking News

برگزاری جلسه عمومی پیرامون نقش جامعه مدنی در حکومتداری و تنظیم بودجه در افغانستان

برگزاری جلسه عمومی پیرامون نقش جامعه مدنی در حکومتداری و تنظیم بودجه در افغانستان

دو نشست عمومی “گردهمایی حکومتداری افغانستان (Govern4Afg)” با شرکت نمایندگان دولت افغانستان و آلمان، پژوهشگران و سیاستگذاران ارشد، نمایندگان نهادهای دولتی، سازمان های کمک کننده و اعضای جامعه مدنی هفته گذشته در کابل و مزار شریف برگزار شدند که در این دو جلسه بر سر ابتکارهای حکومتداری دولت افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

در نشست گردهمایی حکومتداری افغانستان که در کابل برگزار شد، نقش والیت ها در برنامه ریزی و بودجه گزاری مورد بررسی قرار گرفت. دولت آلمان از این برنامه دو ساله که فرصت گفتگو روی موضوعات مهم مربوط به حکومتداری را فراهم می کند، حمایت می نماید.

در جلسه دیگر گردهمایی حکومتداری افغانستان که پنج شنبه هفته گذشته در شهر مزار شریف برگزار شد، کارشناسان و نمایندگان اداره های دولتی و جامعه مدنی، نقش جامعه مدنی در حکومتداری خوب را به بحث گرفتند و شرکت کنندگان به توافق رسیدند که جامعه مدنی می تواند نقش مهم را در حسابدهی و پاسخگویی حکومت در برابر عملکردهایش ایفا کند. بدین ترتیب اعضای جامعه مدنی می توانند اطمینان حاصل نمایند که فعالیت های دولت در جهت منافع همگانی قرار دارند .

دکتور فلوریان اسمیتمنس، کمیشنر توسعه ای دولت آلمان گفت: “نباید این طور شود که افغان ها از دولت فاصله بگیرند. جامعه مدنی می بایست بر دولت کنونی فشار بیاورد و ثابت سازد که دولت افغانستان با تمام کمبودهایش بهتر از هر جایگزین دیگری است؛ جایگزین هایی که حسابدهی را از اساس رد می کنند.”

تعدادی از نمایندگان ارشد وزارت های مالیه، اقتصاد، و اداره مستقل ارگان های محل جهت بالا بردن میزان موفقیت و کارایی پروژه های تحت مدیریت دولت افغانستان با نهادهای تمویل کننده مالقات کردند تا برنامه ها جهت تمرکززدایی بودجه گذاری برای نهادهای دولتی محلی را بررسی کنند.

مومن منصور، کارمند ارشد واحد بودجه گذاری والیتی گفت: “من از تمام اشخاص و نهادهای ذیدخل تقاضا می کنم تا در تنظیم این پالیسی جدید، سهم بگیرند. ما فقط در صورت همکاری صمیمانه با یکدیگر، قادر به انجام این کار خواهیم بود.”

قابل ذکر است که، پروژه “گردهمایی حکومتداری افغانستان (Govern4Afg)” توسط آلمان و نهادهای ذیربط افغانستان، به منظور ایجاد زیربنای گفتگو روی موضوعات مربوط به حکومتداری در افغانستان، راه اندازی شد. پژوهشگران و سیاست گذاران هر دو کشور، نظرها و پیشنهادهای مبتنی بر شواهد خویش را با هدف تقویت همکاری توسعه ای در بخش حکومتداری، برای بحث بیشتر مطرح می کنند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*