English | دری

Breaking News

برگزاری جلسه آزمایش تشریح روند کاری سیستم و توزیع تذکرۀ الکترونیکی

برگزاری جلسه آزمایش تشریح روند کاری سیستم و توزیع تذکرۀ الکترونیکی

جلسه تشریح روند کاری سیستم و توزیع تذکرۀ الکترونیکی بطور آزمایشی در یکی از مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در شهر کابل؛ با حضور شهزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ویس پایاب معین تخنیکی اداره تذکرۀ الکترونیکی و رسانه ها برگزار گردید.

شهزاد آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات گفته است که مسایل تخنیکی تذکرۀ الکترونیکی، مربوط به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بود، که به شکل یک تیم مشترک با اداره تذکرۀ الکترونیکی و کمپنی GTR  کار نموده و تکمیل شده است.

سرپرست وزارت مخابرات گفت: “امروز از همین جا اعلان می نمايیم که از لحاظ تخنیکی، کاملاً آمادۀ توزیع تذکرۀ الکترونیکی در پنج مرکز موجود توزیع تذکرۀ الکترونیکی در شهر کابل، هستیم.”

ويس پاياب معین تخنیکی اداره تذکرۀ الکترونیکی گفت که کارمندان تخنیکی و اداری، از طریق اصلاحات اداری استخدام گردیده و آموزش های عملی لازم را فرا گرفته اند.

سرپرست وزارت مخابرات و مسوولان اداره تذکرۀ الکترونیکی، در حضور رسانه ها مراحل مختلف قانونی، اداری و تخنیکی تذکره الکترونیکی را تشریح نموده و بطور آزمایشی، به آریوبی یک قطعه تذکرۀ الکترونیکی توزیع گردید.

به گفته معین تخنیکی اداره تذکرۀ الکترونیکی، همه آمادگی ها برای توزیع تذکرۀ الکترونیکی اتخاذ گردیده و منتظر هدایت رهبری حکومت در این راستا هستند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*