English | دری

Breaking News

برگزاری برنامۀ آموزشی جمع آوری ارقام تجارت برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه

برگزاری برنامۀ آموزشی جمع آوری ارقام تجارت برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه

برنامۀ آموزشی جهت آشنایی کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه با چگونگی جمع آوری ارقام تجارت، از جانب وزارت تجارت و صنایع برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه در ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردید..

هدف از برگزاری این پروگرام آشنایی کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه با چگونگی جمع آوری ارقام تجارت، طریقه دیتاانتری نمودن آن و نیز آشنایی این کارمندان با کودها و تغییرات جدید در سیستم جمع آوری ارقام تجارت  جهانی میباشد.

این برنامه بصورت روز در میان برای مدت پنج روز ادامه دارد که در آن کارمندان بخش تجارت ریاست احصائیه های اقتصادی ادارۀ مرکزی احصائیه اشتراک دارند که روند آموزش آن هم به صورت عملی و نظری از جانب مشاور وزارت تجارت و صنایع به پیش برده می شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*