English | دری

Breaking News

برگزاری برنامه آموزشی پلان حفظ‌الصحه‌یی شهری

برگزاری برنامه آموزشی پلان حفظ‌الصحه‌یی شهری

برنامه آموزشی پلان حفظ‌الصحه‌یی شهری «City Sanitation Plan» جهت بلندبردن ظرفیت کارمندان وزارت شهرسازی و مسکن به مدت پنج روز دایر گردید.

این برنامه آموزشی به همکاری مؤسسه «GIZ» و آموزگاران هندی پیش‌کش شد که در آن تعدادی از انجنیران و کارمندان وزارت شهرسازی و مسکن، شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون افغانستان و شاروالی کابل اشتراک داشته و برنامه مذکور را فراگرفتند.

پلان حفظ‌الصحه‌یی و تکنالوژی‌های مربوطه، پلان تصفیه تشناب‌ها و انتخاب تکنالوژی تصفیه و هم‌چنان حصول اطمنان از پایداری در مدیریت روند جمع‌آوری، انتقال، تصفیه و استفاده دوباره از مواد باقی‌مانده، از موضوعات مهم این برنامه آموزشی ذکر گردیده است.

اشتراک کنندگان برنامه آموزشی پلان حفظ‌الصحه‌یی شهری پیرامون موضوعات مطرح بحث و تبادل نظر کرده، نظریات‌شان را بیان نموده و کارهای عملی را نیز در این راستا انجام دادند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*