English | دری

Breaking News

برگزاری برنامه آموزشی آگاهی دهی منطقوی در مورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان

برگزاری برنامه آموزشی آگاهی دهی منطقوی در مورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان

برنامه آموزشی آگاهی دهی منطقوی در مورد ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان با اشتراک مقام های دولتی، فعالان نهادهای جامعه مدنی و سکتور خصوصی و رسانه ها از کابل و ولایت های پروان، لوگر، کاپیسا و وردک، دیروز در کابل برگزار گردید.

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) و وزارت معادن و پطرولیم مشترکاً این دوره آموزشی را که از سوی همکاری افغان – آلمان تمویل می شود، تطبیق نمودند.

عبدالملک عاصم، رییس روابط عمومی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان گفت: “هدف این ابتکار، بهبود شفافیت در بخش معدن از طریق افزایش آگاهی در میان جامعه مدنی و نیز انتشار گزارش های مربوط به این بخش می باشد.”

اشتراک کننده گان در مورد فعالیت ها، برنامه های هفت سال آینده برای بخش معدن افغان و همچنین فرصت های شغلی و سرمایه گذاری آموختند.

آنان گزارش تدوین شده مفصل سال گذشته ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در مورد عواید جمع آوری شده از ساحات توسط وزارت معادن و پطرولیم را مورد بحث قرار دادند؛ نقطه عطفی در رشد شفافیت.

یکی از اشتراک کننده گان چنین گفت: «بخش معدن برای اقتصاد افغانستان بسیار مهم است. برنامه های آگاهی دهی، به جامعه مدنی کمک می کنند تا در روند ابتکار شفافیت سهم بگیرند و از بخش خصوصی و نهادهای دولتی خواستار معلومات شوند.»

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی EITI یکی از استندرد های قبول شده جهانی برای مدیریت نفت، گاز و منابع طبیعی یک کشور می باشد. دولت ها، شرکت ها و جامعه مدنی تطبیق کننده گان این استندرد استند.

 کشور های عضو و درخواست کننده گان معلومات پرداخت مالیات، جواز، قراردادها، تولیدات و دیگر عناصر کلیدی استخراج را باهم شریک می نمایند. افغانستان در سال 2010 بحیث کشور کاندیدا محسوب گردید.

گفتنی است که بخش پیشرفته معدن و استخراج شفاف منابع طبیعی برای رشد دوامدار اقتصادی افغانستان اهمیت بسزایی داشته و برنامه های بیشتر آگاهی دهی در مورد شفافیت معادن در ماه های آینده تدویر خواهند یافت.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*