برگزاری امتحان بورس‌های ماستری جاپان

by Shahwali Sadiq | December 24, 2014 9:32 AM

امتحان بورس‌های ماستری کشور جاپان (جایکا) با اشتراك  کارمندان رسمی و قراردادی وزارت مبارزه با مواد مخدر در تالار کنفرانس‌های این وزارت  توسط كميته موظف اين وزارت اخذ گردید.

امتحان مذکور بتاریخ 26 قوس 1393 با حضور کمیته تعین شده بخاطر اخذ امتحان که از طرف سرپرست وزیر وزارت مبارزه با مواد مخدرتعین شده بود،  برگزار گردید که در آن 60 تن از کارمندان رسمي و قراردادی این وزارت و  آن اشتراک نموده بودند.

سرپرست ریاست منابع بشری آقای عنایت الله حفیظ که یکی از اعضای کمیته بود گفت:” امید که امسال شایسته ترین‌های شما در این بورس شامل شوید تا این وزارت  سهمیه خویش  را از دست ندهد بخاطری که امسال بتوانیم از سهم خود بهتر استفاده کرده باشیم کارمندان افغانی INL ( بخش تنفيذ  قانون و مبارزه با مواد مخدر سفارت ایالات متحده) و GPI( تقدیر از اجراات خوب) را هم در این امتحان  شامل ساختیم.”

ایشان افزودند:” بورس ها قبلاً تنها در بخش تخنیکی بود اما امسال به پیشنهاد ما علوم اجتماعی هم شامل این لست شد.”

قابل ‌یادآوری است که از 60 تن  اشتراک کننده در این امتحان ابتدایی تنها 8 تن آن به مراحل بعد انتخاب شده و بعد از یک مدت آموزش و رهنمایی و سپری نمودن امتحان نهایی کسانی که شرایط را تکمیل نموده باشند بخاطر تحصیلات در رشته‌های علوم اجتماعی، انجنیری و کشاورزی به مدت دو سال به جاپان فرستاده میشوند.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%be%d8%a7%d9%86/