برنامه‌ جدید برای حل مشکل کمبود برق در شهر کابل

by Wadsam | November 20, 2017 9:55 AM

مسوولان در شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت برنامه‌ جدیدی را روی دست گرفته که براساس آن مشکل کمبود برق در شب در پایتخت کشور حل خواهد شد.

وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا گفت:” شرکت برشنا در نظر دارد تا برای رفع مشکل برق در شب، 140 میگاوات برق دیزلی تولید و در شهر کابل توزیع کند”.

سخنگوی شرکت برشنا افزود:” برق دیزلی برای ما بسیار گران تمام می‌شود و هر کیلو وات آن برای شرکت برشنا 40 افغانی تمام می‌شود، اما از آنجایی که تاجیکستان در فصل زمستان نزدیک به 50 میگاوات برق صادراتی خود به افغانستان را کاهش می‌دهد، شرکت برشنا مجبور است از برق دیزلی استفاده کند”.

به گفته مسوولان، این برق از ساعت 5 الی 9 شب برای خانه‌ها توزیع می‌شود و بعد از این مشکل کمبود برق در شب در شهر کابل حل خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%a9%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1/